Heeft u deze websites al bezocht?
Bewindvoerderskantoor van Druten

Wat is bewindvoering?
Bewindvoerderskantoor van Druten biedt beschermingsbewind aan mensen die door een lichamelijke of geestelijke beperking, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. In die gevallen kan een onderbewindstelling van goederen een oplossing zijn om iemands financiële situatie weer op orde te krijgen.

De wet omschrijft ‘goederen die onder bewind kunnen worden gesteld’ als ‘zaken en rechten’. Zaken zijn tastbare dingen zoals een huis of een televisie en een recht is bijvoorbeeld het recht op loon of uitkering.


Het is niet altijd nodig om alle goederen onder bewind te stellen, in deze situaties moet in de aanvraag van de onderbewind-stelling precies worden aangegeven om welke goederen het gaat. Het is de taak van de bewindvoerder om de onder bewind staande goederen te beschermen.
Dit houdt in dat de betrokkene niet meer zelfstandig mag beslissen over goederen die geheel of gedeeltelijk onder bewind staan.
Zo mogen deze bijvoorbeeld niet meer worden verkocht zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder moet beslissingen zoveel mogelijk  samen met  de onder bewind staande persoon nemen.


Wat zijn de taken van een bewindvoerder?
Een bewindvoerder moet zorgen voor de financiële huishouding van de betrokkene, waarbij onder andere gedacht moet worden aan het betalen van rekeningen,
het bewaken van budgetten en het bijhouden van uw financiële administratie.
Uw bewindvoerder mag geen
persoonlijke rechts-handelingen (een testament wijzigen, een kind erkennen, etc.) verrichten.

Wat kost bewindvoering?
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden die jaarlijks worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters. Wanneer de aanvrager een uitkering op bijstandsniveau ontvangt worden de bewindvoerings-kosten vaak door de gemeente vergoed. Indien van toepassing zal Bewindvoerderskantoor van Druten u bij deze aanvraag helpen. Een actueel overzicht van de huidige tarieven kan te allen tijde opgevraagd worden bij uw bewindvoerder.

Welkom      Wat is bewindvoering      Hoe werkt bewindvoering      Links      Contact